Aktuality

O nás

7. dubna 1878 byla v hostinci U Kaštanu v pražském Břevnově založena Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku. Ve svém prvním politickém programu měla například boj za volební práva, kratší pracovní dobu a lepší pracovní podmínky. Česká strana sociálně demokratická je tedy nejstarší politickou stranou u nás s více než 130letou historií. Svou činnost obnovila v Kroměříži bezprostředně v prvních týdnech po listopadu 1989 a jejími členy tehdy byli jak předváleční sociální demokraté, tak lidé s levicovým cítěním, kteří chtěli navázat na evropské sociálně demokratické hnutí. V následujícím období prosazování pravicového pojetí transformace české společnosti orientované pouze na všeobecnou privatizaci, spoléhání se na neviditelnou ruku trhu bez přívlastku, bez posuzování širších společenských souvislostí a dopadů se ukázalo, že taková cesta vede k rozdělení společnosti jen na základě majetku a úspěchu a že taková společnost je jako celek chudá. Sociální demokracie sdružuje lidi, kteří chtějí společnost, kde slova jako „svoboda, spravedlnost, solidarita“ nejsou jen prázdnými pojmy.

Naši členové

Ing. Oldřich Müller

Ing. Oldřich Müller

člen MO ČSSD Kroměříž
zemědělský inženýr

Marek Šindler

Marek Šindler

člen výboru MO ČSSD Kroměříž

Ing. Petr Opravil

Ing. Petr Opravil

člen výboru MO ČSSD Kroměříž
pověřený řízením (SZMK)

MGR. Miloslava Nosková

MGR. Miloslava Nosková

člen výboru MO ČSSD Kroměříž
pedagog Konzervatoře PJV Kroměříž
členka Komise pro rozvoj lidských zdrojů Rady ZK
členka Komise pro výchovu, CV a rodinu RMK
členka Komise kulturní a společenské RMK
_***_
pedagog Konzervatoře PJV Kroměříž
členka Komise pro rozvoj lidských zdrojů Rady zlínského kraje
členka Komise pro výchovu, celoživotního vzdělávání a rodinu RMK
členka Komise kulturní a společenské RMK
členka odborné komise pro vzdělávání ČSSDtel.: 606 699 939

miloslava.noskova@seznam.cz